Marique Hageraats 12 1/2 jaar lid van onze vereniging. Gefeliciteerd! Maarten Chin-Chan-Sen ook maar hij was helaas niet aanwezig.

Zij krijgen een oorkonde, een insigne, bos bloemen en een mok met foto van de vereniging.