Op 25 september zijn tijdens de (coronaproof) algemene ledenvergadering vier jubilarissen gehuldigd. Jacco 40 jaar lid, Wimke 25 jaar lid, Diana en Daan beiden 12,5 jaar lid. Afwezig waren Dick 25 jaar lid, Tineke, Elwin en Marion allen 12,5 jaar lid. De aanwezigen ontvingen van de voorzitter een oorkonde, een insigne, bloemen en een fotoboekje. De anderen ontvangen het later. Allemaal van harte gefeliciteerd.